Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Project: My favourite fairy tale character!!!

Paul 
Vaggelis N
Angela 
Stellina
Theo
Mary 
Aggelos M
Vaggelis A

Project: This is my house!!!

Vaggelis N
Anastasis
Paul
Theo 
Angela
Aggelos V
Vaggelis A
Mary
Stellina

Grammar: The verb "can"!

The verb "can"!
Το ρήμα "μπορώ"!


Let's sing!!!
Ας τραγουδήσουμε!!!

Let's play!
Ας παίξουμε!